Psihologica zna neke stvari koje ni mama ne zna

psihologPsihologija je znanost koja se bavi psihičkim procesima i njihovim manifestacijama u ponašanju. Psiholog je osoba koja je završila studij psihologije te je profesionalno osposobljena da kompetentno obavlja posao psihologa u različitim područjima (predškolski, školski, klinički, psiholog u radnoj organizaciji i dr.)

Područje interesa dječjeg psihologa je period od začeća djeteta do adolescencije.Tijekom rada s djecom dječji psiholozi primijenjuju metode promatranja i procjene prilagođene dobi djece. Osobito uzimaju u obzir dječju osobnost, temperament, interakciju roditelj-dijete, te utjecaj stresora s kojima se susreću djeca te dobi. Za uspjeh tretmana kod djece neophodna je roditeljska spremnost na suradnju. Najčešći problemi ili situacije radi kojih se roditelji obraćaju i traže savjet psihologa su razvod roditelja, pojava strahova, doživljena trauma ili stres, teškoće prilagodbe na vrtić ili školu, školski neuspjeh i agresivno ponašanje djece.

Koji su oblici rada psihologa?

  • Psihološko savjetovanje 
  • Psihodijagnostika 
  • Psihoterapijski tretman 

Psihološko savjetovanje je proces psihičkog osnaživanja osobe koja se suočava s osobnim poteškoćama ili poteškoćama djeteta. Provodi se s ciljem prevladavanja aktualnih problema i planiranja budućeg tretmana. Pristup u psihološkom savjetovanju ovisi o specifičnom problemu, očekivanjima i potrebama djeteta. Prilikom prvog susreta psiholog utvrđuje potrebe, želje i očekivanja roditelja vezana uz probleme koje žele rješiti te zajednički s njima dogovara tretman. Psihološko savjetovanje može pomoći roditeljima u boljoj kontroli osjećaja, boljem samopouzdanja i prepoznaju koje teškoće ima dijete te kako mu pomoći.
Savjetovanje se provodi u trajanju od 45-50 minuta.

Psihodijagnostika se provodi u svrhu utvrđivanja psihomotornog statusa djece tj. procjene osobnosti i procjene kognitivnog razvoja. Najčešći testovi koji se koriste u ranoj dobi su RPM, Razvojni test Čuturić, LB-R, Goodenough test nacrtaj čovjeka, WISC, SPP-3, IPUES, Pros/Ag, Reeynell, Binet-Simone. Na osnovi dobivenih rezultata, promatranja djeteta, razgovora s roditeljem daje se nalaz i mišljenje psihologa te dogovara daljnji tretman.
Psihodijagnostika se obavlja u trajanju od 2 sata.

Psihoterapijski tretmani djece i adolescenata temelje se na teoriji i metodama dubinske psihologije koju je početkom 20. st. utemeljio Sigmund Freud kako bi objasnio psihičke procese. Prema Freudu nesvjesni psihički procesi mogu utjecati na pojavu psihičkih poremećaja. Ukratko, tijekom analitičke psihoterapije, različiti emocionalni procesi i traume koje potječu iz djetinjstva, ponovno se proživljavaju kako bi ih se moglo savladati. Ova terapijska tehnika koristi metodu slobodnih asocijacija kod odraslih a kod djece je zamjenjuje igra i crtež. Liječenju djece i mladih prilagođena su načela dječje analize Anne Freud i Melanie Klein. Cilj je promjena strukture i dinamike ličnosti, kao i uklanjanje patogenih uzroka poremećaja. Da bi postigli željenu promjenu potrebna je redovitost i istovremenost psihoterapijskog tretmana. 

Psihoterapijski tretmani djece i adolescenata traju (ovisno o dobi) 35- 45 minuta.

 

Što su djeca odgovorila na pitanje „Što radi psiholog?“:

Psiholog je doktor za ono što ti se događa u glavi.

Pomaže ljudima kad im je teško.

Kad su djeca tužna, igra se s njima!

Psihologica zna neke stvari koje ni mama ne zna...

 

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"