Slušaj me pažljivo...

Usmjerenost mentalne aktivnosti na određene podražaje nazivamo pažnjom. Često se koristi i termin "koncentracija". Pažnja utječe na opažanje svijeta kod djece.


Svi imamo iskustvo sa skretanjem pažnje – događa nam se da na poslu mislimo o obvezama kod kuće, da "odsutni" vozimo auto...

Kako djelovati na razvoj pažnje kod djece?
Djeca trebaju vrijeme i posvećivanje – što im roditelji više pružaju, to će bolje protjecati njihov cjelokupni razvoj.

Velika je važnost igre – kroz nju dijete uči i slijeđenje pravila. Roditelji trebaju na svaki način poticati koncentriranu igru, ako je moguće, trebali bi pustiti dijete da se igra do kraja kad je zadubljeno u igru.

Djeca vole stalnost i predvidivost jer im daje osjećaj sigurnosti! Informacije koje dajete djeci neka budu jasne i jednoznačne!
Pravovremeni odlazak na spavanje i ustajanje, redovito pranje zubića, spremanje obuće, pospremanje igračaka i školskog pribora navike su koje treba podržavati i vlastitim primjerom.

Na pažnju djeteta loše djeluju uvjeti okoline, buka televizora u pozadini, glasna glazba ali i loši odnosi u obitelji, svađe i loš odnos prema djetetu.

Igre i aktivnosti:

Precrtavanje različitih predložaka – prvo jednostavnijih, a kasnije i složenijih;

Bojanje u bojankama;


Pronalaženje
skrivenih likova i traženje razlika na sličnim slikama, vježba usporedi dvije (ili više) slike – što je promijenjeno, izostavljeno ili dodano;

Slagalice – domino s brojevima ili slikama, loto, puzzle, prema predlošku izrezati i sastaviti sliku;

Vježbe razvrstavanja
– razvrstavanje kocki, lego kockica i drugog, pomaganje u razvrstavanju posuđa kod kuće, razvrstavanje novčića po vrijednosti, kuglica po boji i veličini, pravljenje ogrlica po određenom redoslijedu, skupljanje kamenčića, sličica, markica itd., igre kartama (“Crni Petar”…);

Misaoni zadaci
– “Kod dolaska podsjeti me na…”, “Što sve moraš pripremiti ako želiš napisati pismo?”, “Postavi stol za … osoba. Što ti je sve za to potrebno?”;

Vježbe kombinacije – umetanje riječi, rješavanje križaljki, dopunjavanje riječi, pogađanje životinja, cvijeća i dr. prema djelomičnim opisima, npr. “Što je to – ima četiri noge, krzno, spretno se penje po drveću?”… Igre: šah, mlin…;

Igre razvrstavanja po nekim kriterijima
– “Napiši sve životinje koje imaju krila.”, “Poznaješ li životinje koje imaju više od četiri noge?” itd. Igre: država - grad - rijeka i sl.;

Zadaci opažanja
– promatrati tijek neke radnje ili događaja – dovršavanje rečenice usmeno ili pismeno (promatrati policajca na raskrižju, dati djetetu da jednu minutu promatra sliku i poslije pitati npr. ”Koliko je na slici bilo osoba, prozora, životinja...?”)

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"