Na početku škole...

Polazak djeteta u školu predstavlja veliki događaj u životu djeteta ali i cijele obitelji. Većina je roditelja ponosna što njihovo dijete kreće u školu i cijela obitelj dijeli uzbuđenje s budućim školarcem.

Čemu služi mama, čemu služi tata?

Djeci su potrebni majka i otac kao ženske i muške figure u odrastanju. Nekad se majke ponašaju kao očevi a očevi kao majke. Najvažnije je da roditelji imaju uravnotežene uloge jer one omogućavaju djetetu stabilan rast i razvoj. Nekad se mislilo, da je odgoj i njega djeteta isključiva dužnost majke, danas to nije tako.

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"