razvoj i potrebe djece u dobi od 1 do 3 godine

Koje su potrebe djece rane dobi? Što je to razvojno "normalno" a što nije? Koji su najčešći problemi u ovoj dobi i kako ih riješiti? Pronađite odgovore na ova pitanja u tekstu Razvoj i potrebe djece u dobi od 1 do 3 godine

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"