Ponašenje tinejdžera...

Pitanje roditelja:

Trebala bih savjet u vezi tinejdžera - 13 godina. Od početka osnovne škole ima problema sa pismenim ispitima i logičnim zaključivanjem. Ususret su nam izlazili profesori s time da se vidjelo da ulaže trud u učenju. Ispravljanje tih pismenog ispita išlo je usmeno. Sada je 7 razred u njemu se javlja revolt ne učenja i nije ga brige za ocjene (tako kaže ali ga je isto briga) nakupilo mu se negativnih ocjena. Najvjerojatnije ima diskalkuliju jer smo bili na testiranju za disleksiju i disgrafiju sto je rezultiralo da postoje nijanse ali su zanemarive! Predali smo zahtjev za individualni pristup. Molim vas za savjet kako sa njime postupati, da ne upadne u depresiju jer je jako nezadovoljan!Plaše me njegovi pogledi na svijet jer vidim da je razočaran u sebe. Hvala.

Odgovor psihologa:

Razumijem vašu zabrinutost i pokušat ću vam pomoći. Mišljenja sam da bi trebali otići na dijagnostički pregled kod psihologa, defektologa i/ili logopeda ako vaše dijete uz ove ima neke logopedske teškoće, teškoće govora. Dijagnostički pregled bio bi prvi korak u rješavanju problema. Dob u kojem se nalazi vaš sin izuzetno je zahtjevna po pitanju formiranja identiteta i prelaska iz doba djetinjstva u odraslo doba. Adolescenti se najčešće pitaju "ko sam ja" i "kamo idem?" Njegovi pogledi na svijet mogu značiti signale da se ne snalazi najbolje i da mu treba podrška i pomoć.Ukoliko već do sada nema dobru sliku o sebi i dobro samopouzdanje, mogu nastati teškoće u emocionalnom smislu. Adolescenti žele biti odrasli ali još uvijek nisu spremni na to..Individualni pristup koji vjerujem da će pomoći u školi bio bi dio o rješenja ka postizanju boljih rezlutata i ocjena a onda i boljeg samopouzdanja. Također, moja preporuka je podrška (i vama i njemu) kroz razgovore s školskim psihologom.

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"