Biografija

mr. spec. Žana Pavlović, prof. psihologije

Rođena je 1968. godine u Kninu. Nakon završene srednje škole, upisuje Studij psihologije na Filozofskom fakultetu u Zadru gdje je diplomirala i stekla naziv profesor psihologije. Tijekom studija pokazuje interes za razvojnu psihologiju, psihologiju odgoja, obrazovanja i savjetovanja. Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, obranom rada "Neke osobine ličnosti, izvori stresa na poslu i načini suočavanja kod predškolskih odgojitelja", stekla je naziv magistra struke školske i predškolske psihologije.

Od 1995. do 1999. radi u humanitarnoj organizaciji American Refugee Committee na psihosocijalnom programu zaštite mentalnog zdravlja prognanih i izbjeglih osoba. Nakon studija zaposlena na nekoliko radnih mjesta (Dječji vrtić, Dom za djecu, Srednja škola).  Od 2004. g. do danas, zaposlena je kao stručni suradnik - psiholog Dječjeg vrtića u Solinu.

U okviru profesionalnog petogodišnjeg usavršavanja iz Psihoanaliticke psihoterapije djece i adolescenata stekla je naziv Konzultanta za zaštitu mentalnog zdravlja dojenčadi, djece i adolescenata. Povremeno je angažirana kao suradnik - predavač na Filozofskom fakultetu u Splitu unutar kolegija „Razvojna psihologija“, „Pedagoška psihologija“ i „Psihologija samopouzdanja i pozitivnog mišljenja“. Redovito sudjeluje na stručnim skupovima u Hrvatskoj i inozemstvu.

Koautorica je Priručnika za roditelje i odgojitelje djece predškolske dobi „Učniti sve kako treba“ i "Od prvog dana..."  te autorica niza radova u području razvoja djece rane dobi. 

Članica Hrvatske psihološke komore i Hrvatskog psihološkog društva. 

Predsjednica Udruge Stručni suradnici u predškolskom odgoju Splitsko-dalmatinske Županije. Dobitnica Društvenog priznanja "Marulić: Fiat Psychologia" za osobiti doprinos razvitku primijenjene psihologije za 2013. godinu kojeg dodjeljuje Hrvatsko psihološko društvo. 

Živi u Splitu i majka je dvoje djece.

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"