Literatura

Literatura koju sam koristila u člancima:


1. Brajša-Žganec, A., Slunjski, E. (2007). Socioemocionalni razvoj u predškolskoj dobi: povezanost razumijevanja emocija i prosocijalnoga ponašanja. Društvena istraživanja, 16, 3; 477-496.

2. Čudina Obradović, M., Obradović, J. ( 2003). Potpora roditeljstvu : izazovi i mogućnosti. Revija za socijalnu politiku, 10, 45-68.

3.Lacković-Grgin, K.(2000.): Stres u djece i adolescenata, Naklada Slap, Jastrebarsko.

4. Petz, B. (ur.), Furlan, I., Kljajić, S., Kolesarić, V., Krizmanić, M., Petz, B., Szabo, S., Šverko, B. (2005). Psihologijski rječnik. Jastrebarsko, Naklada Slap.

5. Pregrad, J. (ur.) (1996.): Stres, trauma i oporavak, Društvo za psihološku pomoć,Zagreb.

6. Starc, B., Čudina-Obradović, M., Pleša, A., Profaca, B., Letica, M. (2004). Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi. Zagreb, Golden-marketing – Tehnička knjiga.


7. Takšić, V., Mohorović, T., Munjas, R. (2006). Emocionalna inteligencija: Teorija, operacionalizacija i povezanost s pozitivnom psihologijom. Zagreb, Društvena istraživanja. 15, 4-5, 729-752.

 

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"