Slušaj me pažljivo...

Usmjerenost mentalne aktivnosti na određene podražaje nazivamo pažnjom. Često se koristi i termin "koncentracija". Pažnja utječe na opažanje svijeta kod djece.

Dječje emocije

Emocije odraslih i djece bitno se razlikuju, prvenstveno po tome što su dječje emocije jednostavne, spontane, nisu suzdržane i prati ih određena ekspresija tijela i lica.

"Autorske članke sa ove stranice nije dopušteno prenositi u cijelosti, već je moguće preuzeti prvi odlomak te postaviti poveznicu na izvorni tekst na ovoj stranici"